Bibliotek

Krav til mulige produktionssteder 2010

Bygningen af en tunnel eller en bro af en størrelse som Femern Bælt-projektet kræver tusinder af arbejdere, enorme mængder materiale og udstyr samt produktionsfaciliteter i stor skala til fremstilling af bro- og tunnelelementer. Denne rapport er udarbejdet for at give myndigheder, virksomheder og offentligheden indsigt i de krav, der stilles ved et stort bygge- og anlægsprojekt som Femern Bælt-forbindelsen. Det er håbet, at den vil generere øget interesse for det kommende arbejde og i at tiltrække en af de store elementfabrikker.

Krav til mulige arbejdspladser - Puttgarden og Rødbyhavn 2010

Denne rapport viser nogle af de overordnede krav og mulige layouts af arbejdspladserne på land, tæt ved henholdsvis Rødbyhavn og Puttgarten, som bliver nødvendige, når bygningen af Femern Bælt-forbindelsen begynder.

Der skal også anlægges flere hovedbyggepladser til elementer, som er beskrevet mere detaljeret i rapporten “Krav til mulige produktionssteder”, februar 2010. Disse byggepladser er elementfabrikker, der kan placeres i en vis afstand af linjeføringen.

Femern Bælt - danske jernbaneanlæg - Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen 2010

Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har gennemført på idéfaseniveau for projekterne om de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt og kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen.

Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau dels i henhold til projekteringsloven fra april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, dels teksten om kapacitetsudvidelsen i den politiske trafikaftale ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009.

Et godt sted at bygge - Guldborgsund Kommunes Femern Bælt Strategi 2009

Femern Bælt forbindelsen forventes at stå færdig i 2018, men allerede nu er der påbegyndt en indsats for at sikre en varig effekt af forbindelsens etablering og perspektiverne for at opbygge en egentlig Femern Bælt region, der kan blive et nyt vækstområde i Europa.

Etableringen af Femern Bælt forbindelsen kan således være en vigtig katalysator for udviklingen af Guldborg- sund Kommune. Formen og graden af den kommunale involvering heri er afgørende for om forbindelsens etablering får en blivende effekt i vores kommune.

Femern Bælt-strategien er struktureret på følgende vis:

En fast forbindelse over Femern Bælt - Fremtidens link mellem Skandinavien og Kontinentet 2009

Transportministrene i Danmark og Tyskland un- derskrev den 3. september 2008 en traktat om etablering af Femern Bælt-forbindelsen. Det danske Folketing og den tyske Forbundsdag skal nu godkende traktaten.

En effektiv transportkorridor mellem Skandinavien og Kontinentet over Femern Bælt har været en vision i mange årtier. Behovet for transport af personer og gods er mangedoblet mellem metropoler som Stockholm, København/Malmø, Hamborg og Berlin.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket