Bibliotek

Trafikgrundlag, miljø, tekniske løsningsmuligheder og økonomi ved etablering af faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt 1990

Notatet indeholder en kortfattet gennemgang af resultaterne fra de seneste analyser af trafikgrundlaget og økonomien i faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt, jfr. Øresundsudvalgets rapport fra 1989 og ScanLinks rapport om Femernforbindelsen fra i år.

Fixed Link across Fehmarn Belt 1990

The economic evaluation of a fixed link across Fehmarn Belt is carried out in principle by applying the model previously developed for Scandinavian Link for evaluation of infrastrueture projects in Scandinavia. Modifications of the model have been introduced, and data have been updated to the latest available year, 1987. The zonal system, however, has been maintained in the present study.

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket