Udfordringer i en ny grænseregion (pixi)

Femern Belt Development har klippet i grønbogen om grænseudfordringer og forsøgt at fange dialogen fra de fire seminarer, der er grundlaget for grønbogens tilblivelse. Selve grønbogen består af en samling af uredigerede udsagn fra seminarerne. I denne ”pixi-udgave” af grønbogen er fokus på fire af de emneområder, der blev drøftet på seminarerne.

UDSAGN
Inden for hvert af de fire områder er ganske få af udsagnene fra seminarerne samlet. Udsagnene er markeret med gul.

DIALOG
Efterfølgende er en lille del af dialogen om emnet forsøgt opsamlet som oplæg til debat. Teksterne er markeret med blå.

KOMMENTAR
Endelig er de fire udvalgte emner krydret med kommentarer fra personer eller organisationer, der har kendskab til og erfaringer med emnet. Kommentarerne er markeret med grå.

Teksten er, som det også er tilfældet med grønbogen, suppleret med illustrationer udarbejdet af Phillip Rasmussen fra firmaet By og Landskab i Nakskov.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket