Trafikgrundlag, miljø, tekniske løsningsmuligheder og økonomi ved etablering af faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt 1990

Notatet indeholder en kortfattet gennemgang af resultaterne fra de seneste analyser af trafikgrundlaget og økonomien i faste forbindelser over Øresund og Femern Bælt, jfr. Øresundsudvalgets rapport fra 1989 og ScanLinks rapport om Femernforbindelsen fra i år.

Notatet sammenfatter de analyser og vurderinger af det samlede trafikgrundlag for de to faste forbindelser, som A/S Storebælt har gennemført på grundlag af foreliggende statistisk materiale. Endvidere indeholder notatet nogle overvejelser vedrørende decentrale miljøaspekter af forbindelsens etablering, ligesom der er gennemført foreløbige overvejelser vedrørende de anlægstekniske forhold. Afsluttende er rentabiliteten for de faste forbindelser forsøgt bedømt, herunder de økonomiske konsekvenser for Storebæltsforbindelsen.

Notatet er udarbejdet som baggrund for overvejelserne i A/S Storebælts bestyrelse om eventuelt engagement i etableringen af andre faste forbindelser. Notatets foreløbige karakter skal understreges. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket