Bibliotek

Udfordringer i en ny grænseregion (pixi)

Femern Belt Development har klippet i grønbogen om grænseudfordringer og forsøgt at fange dialogen fra de fire seminarer, der er grundlaget for grønbogens tilblivelse. Selve grønbogen består af en samling af uredigerede udsagn fra seminarerne. I denne ”pixi-udgave” af grønbogen er fokus på fire af de emneområder, der blev drøftet på seminarerne.

UDSAGN
Inden for hvert af de fire områder er ganske få af udsagnene fra seminarerne samlet. Udsagnene er markeret med gul.

Samfundsøkonomiske analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et af de største enkeltstående anlægsprojekter i Danmark. På samme måde som Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen markant forkortede rejsetiden og bragte to landsdele og to lande tættere sammen, vil en Femern Bælt-forbindelse bringe Danmark og Skandinavien tættere på Tyskland og resten af Europa. 

Hurtigere og nemmere over Femern Bælt 

Sider

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket