Pendling i Storstrøms Amt 1998

Der er sket drastiske ændringer i det frodige sydøstlige hjørne af Danmark gennem de seneste 50 år. Dengang var der fuld beskæftigelse i landdistrikterne og i byernes industrier. Siden er landbruget blevet effektiviseret, mange industrier er nedlagt, og statslige omlægninger har svækket beskæftigelsen.

I samme periode har pendlingen fået stor betydning i amtet. 20.000 mennesker pendler hver dag ud af Storstrøms Amt. I byerne er pendlingen en reel vækstparameter. Og i mange landområder det eneste værn mod affolkning.

Også pendlingen ind i amtet har en stor, men noget undervurderet betydning. Blandt de 7.000 personer der dagligt pendler ind i Storstrøms Amt er der eksempelvis personer med videregående uddannelser, der ikke ellers findes i lokalområdet. For mange offentlige og private virksomheder vil det få alvorlige konsekvenser, hvis denne pendling ikke var mulig.

Denne rapport sammenfatter hvordan pendlingen kan videreudvikles i Storstrøms Amt. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket