Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion

”Grønbog om udfordringer i en ny grænseregion” er ét af Femern Belt Developments bidrag til at øge forståelsen for de muligheder - men også barrierer - der ligger for region Sjælland i fremtidens Europa.

Vi vil med dette initiativ bidrage til at øge og kvalificere den folkelige debat og dermed synliggøre perspektiverne.

Grønbogen har bl.a. som formål at øge befolkningens selvforståelse ved at sætte fokus på de værdier, der er med til at fastholde områdets egenart. Det er værdier, som får afgørende betydning, når mulighederne i fremtidens grænseregion skal udnyttes i form af vækst og beskæftigelse.

Grønbogen er endnu en brik i det puslespil, vi alle skal være med til at lægge for fremtidens Femern Bælt-region.

Publikationen kan downloades her på siden. Du kan også bladre i en pixi-udgave af grønbogen i elektronisk form her.

 

Lokation

Danmark
DK

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket