Miljø

Høringsnotat - Forslag til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse - Kyst-Kyst 2011

Forslaget til miljøundersøgelsesprogram for den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) har fra den 21. juni 2010 til den 6. september 2010 været sendt i høring i Danmark. Miljøundersøgelsesprogrammet har også været offentliggjort på hjemmesiderne hoeringsportalen.dk, trm.dk og femern.dk.

Forslaget til miljøundersøgelsesprogram har i samme periode været i høring hos relevante tyske myndigheder og høringsberettigede organisationer, ligesom landene omkring Østersøen og Norge jf. Espoo-konventionen har været hørt.

Fixed Link across the Fehmarn Belt Effect on Emissions to Air 2005

The content of the report is as follows. In chapter 3 the applied methodology and assumptions are presented followed by the results of the analysis in chapter 4. Chapter 5 gives a description of the traffic volumes. Then chapter 6 describes the emission factors from ferries Chapters 7-9 describe emission factors from road transport from the three different air pollution models, TEMA2000, HBEFA and COPERT. Finally, chapter 10 describes the emission factors from trains.

Fermern Bælt-forbindelsen - Vurdering af miljøundersøgelserne 2000

Gruppens sammensætning har været bestemt af BG og opgaverne har været fordelt således, at BG hovedsaligt har vurderet emissions- spørgsmål, TC hydrografiske spørgsmål og JKP marinbiologiske spørgsmål.

Det har været gruppens opgave, at:

"gennemgå materialet og vurdere om der er tale om et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en principbeslutning om en fast Femern forbindelse.at se på om forundersøgelserne er gennemført på et solidt tekniskt grundlag, om forudsætningerne virker realistiske, om analysen er afgrænset på en relevant måde og inddrager alle væsentlige aspekter".

Energirapport - Bygning af Storebæltsforbindelsen - Konsekvenser af ændring i øst-vesttrafikken 1997

Storebæltsforbindelsen tager i disse år form. Hensynet til det omgivende miljø og arbejdsmiljø spiller en stor rolle, og det er derfor naturligt, at der er stor bevågenhed om disse områder bade fra befolkningens og politikernes side.

A/S Storebælt har på nuværende tidspunkt fundet det formålstjenligt at rapportere om energiforholdene ved omlægningen i øst-vesttrafikken fra færger til fast forbindelse samt om energiforbruget ved bygningen af forbindelsen.

Sammanfatning af de geologiske geotekniske undersøgelser 1996

Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser er Bundesministerium für Verkehr, Tyskland og Trafikministeriet, Danmark.

Undersøgelserne udgør en del af forundersøgelserne for kyst-kyst-delen af en forbindelse over Femer Bælt mellem Puttgarden, Tyskland og Rødbyhavn, Danmark. Undersøgelserne er udført inden for en ca. 5 km gange 25 km undersøgelseskorridor og et ydre undersøgelsesområde på 30 km gange 30 km.

Indeværende Fase 2 rapport er sammenfattende og erstatter Fase 1 rapporten på den måde, at den indeholder de opdaterede resultater fra Fase 1.

Abonnér på Miljø

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket