Delrapport 3 - Den fremtidige trafik mellem Skandinavien og Kontinentet - prognoser og vurderinger 1994

Formålet med nærværende rapport er at beskrive og analysere forventningerne til den fremtidige trafikudvikling mellem Skandinavien og Kontinentet. Fokus er rettet mod de forventede konsekvenser af en fast Femern Bælt forbindelse. Der tages dels udgangspunkt i den hidtidige udvikling, som bl.a. er beskrevet i delrapport nr. 2, dels i allerede offentliggjorte prognoser for trafikudviklingen. Da resultaterne af denne rapport finder anvendelse i det videre arbejde med projektet, er hovedvægten lagt på godstransport.

Trafikudviklingen er i høj grad bestemt af den generelle økonomiske udvikling i Europa samt ikke mindst de betingelser og vilkår, som de danske politikere og EuropaKommissionen giver transportkøbere og transportører. Derfor vurderes prognoserne for den fremtidige trafikudvikling i Europa på grundlag af de ønsker og mål, som EuropaKommissionen har fremsat.

Men da etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt vil få betydning for trafikken mellem vore skandinaviske nabolande og Kontinentet, analyseres og kommenteres de udarbejdede prognoser for ændringerne i trafikken mellem Norge/Sverige og Kontinentet. Det er således ikke hensigten at udarbejde nye modeller for de trafikale konsekvenser af en fast forbindelse over Femern Bælt. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket