Delrapport 2 - Trafikken mellem Skandinavien og Kontinentet - et tilbageblik 1994

Formålet med undersøgelsen er at belyse den hidtidige udvikling i såvel person- som godstrafikken mellem på den ene side Norge, Sverige og Danmark, og på den anden side det europæiske kontinent.
Strukturen i rapporten vil være sådan, at der indledningsvis vil blive foretaget en analyse af de skandinaviske landes samhandelsmønster med EU-landene samt en belysning af landenes generelle udenrigshandel. Der vil blive lagt vægt på en analyse af modalsplittet, hvilket vil sige de forskellige transportformers andel af godstransportmarkedet.

Efter den generelle gennemgang af Norges, Sveriges og Danmarks transporthandelsmønster vil der i kapitlerne 3-5 blive analyseret mere dybtgående på de forhold, der synes at være interessante ud fra den generelle analyse i kapitel 2. Således vil der mere indgående blive analyseret på trafikstrømme og trafikkorridorer i Norges og Sveriges samhandel med EU-landene på Kontinentet. Der gennemføres en analyse af trafik~ strømmen igennem Jylland, og der sammenlignes med situationen i Østdanmark.

I kapitel 6 vil der blive foretaget en sammenfatning på tværs af de foregående kapitler.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket