Aftale mellem regeringen og forligspartierne om: Det videre forløb for Femern Bælt-forbindelsen, 4. marts 2016

Folketinget vedtog den 28. april 2015 lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. 

Som følge af de højere anlægspriser, usikkerheden om størrelsen af EU-støtten til projektet samt usikkerheden forbundet med tidsplanen for den tyske miljøgodkendelse aftalte forligskredsen bag aftalen om en fast forbindelse over Femern Bælt, dvs. Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, at der skulle foretages en fornyet vurdering af den samlede økonomi i projektet, herunder en opdateret risikovurdering, før de fire store anlægskontrakter kan underskrives.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket