Bibliotek

Udfordringer i en ny grænseregion (pixi)

Femern Belt Development har klippet i grønbogen om grænseudfordringer og forsøgt at fange dialogen fra de fire seminarer, der er grundlaget for grønbogens tilblivelse. Selve grønbogen består af en samling af uredigerede udsagn fra seminarerne. I denne ”pixi-udgave” af grønbogen er fokus på fire af de emneområder, der blev drøftet på seminarerne.

UDSAGN
Inden for hvert af de fire områder er ganske få af udsagnene fra seminarerne samlet. Udsagnene er markeret med gul.

Kort beskrivelse af Femern Bælt viden- og oplevelsescenter 2006

Kort beskrivelse af Femern Bælt viden- og oplevelsescenter

Femern Bælt Forum ønsker at etablere et visionært og opsigtsvækkende viden- og oplevelsecenter i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt forbindelsen. Centret skal være nytænkende og kreativt og derved skabe optimale rammer for:

  • information og viden om byggeriet mens det pågår
  • en fleksibel og avanceret samarbejdsplatform for byggeriets partnere
  • opbygning og udvikling af kompetencer i bygge- og anlægssektoren

Visionen

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket