Brødtekst

Femern tunnel animation

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

  • Femern-tunnelen rummer en tosporet motorvej i hver retning og to elektrificerede jernbanespor.
  • Tunnelen består af 79 enkeltelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer med en kælderetage til brug for udstyr til tunnelens drift- og vedligeholdelse.
  • Et tunnelelement vejer 73.000 tons. Det svarer til 14.000 elefanter.
  • Den mængde stål, der bruges i tunnelen, svarer til cirka 50 Eiffeltårne. 
  • Op til 3.000 mennesker vil være direkte beskæftiget med at bygge Femern-tunnelen.
  • Det tager ca. 8,5 år at bygge Femern-forbindelsen
  • Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
  • Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med 200 km/t.
  • Anlægsbudgettet for Femern-forbindelsen er på 52,6 mia. kr. i 2015-priser i anlægsloven. 
  • Femern-forbindelsen er brugerfinansieret. Indtægterne fra Femern-forbindelsen går til at tilbagebetale de lån, der har finansieret byggeriet. Det er samme model, der har finansieret Storebælt- og Øresundsforbindelsen.

(Kilde: Femern A/S)