ViiRS bygger bro til erhvervslivet

Ny viden til erhvervslivet er en af vejene til at skabe vækst og beskæftigelse. For virksomheder i Region Sjælland kan vejen gå via projektet ViiRS – Viden til virksomheder i Region Sjælland.

ViiRS er et samarbejde mellem fire videninstitutioner:

  • DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • RUC – Roskilde Universitet
  • EASJ – Erhvervsakademi Sjælland
  • UCSJ – University College Sjælland

Adgang til forskningsbaseret viden
ViiRS har som opgave at bygge bro mellem erhvervslivet og de fire videninstitutioner, der udgør en stærk og bred samling af den nyeste forskningsbaserede viden med højeste internationale faglighed.

”Den viden kan virksomhederne få del i gennem mange forskellige typer af samarbejder. ViiRS har en række rådgivere, der vejleder den enkelte virksomhed til det rette faglige match og udvikler projektsamarbejde mellem virksomhedens medarbejdere og forskere eller studerende ved DTU, RUC, EASJ og UCJS,” siger forretningsudvikler Bente Rugaard Thorsen, DTU.

Tilsammen råder de fire videninstitutioner over omkring 3.500 forskere og har flere end 30.000 studerende.

Fire klynger med fokus
ViiRS faciliterer samarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder i alle brancher i Region Sjælland.

Specifikt er som en del af projektet oprettet fire klynger:

  • Den grønne gruppe
  • Clean Air Cluster
  • Food in Process
  • Velfærdsteknologi til ældre

Den grønne gruppe består af foreløbig 16 oplevelsesøkonomiske virksomheder, der har fokus på udvikling af økoturisme, fortrinsvis i Naturpark Skjoldungernes Land.

Clean Air Cluster – en klynge, der samler kompetencer inden for ventilation og aerodynamik, lufttransportveje, luftrensning, måle- og styringsinstrumenter, materialer og know-how.

Food in Process er en klynge, der samler kompetencer inden for områderne procesudstyr, hygiejnisk design og praktisk rengøring på højt niveau.

Velfærdsteknologi til ældre er en klynge, som bidrager til at matche virksomheder og institutioner inden for pleje- og rehabiliteringsområder med henblik på at udvikle velfærdsteknologi og skabe vækst for virksomheder i regionen.

Mulighed for alle virksomheder
”Alle virksomheder – også fra brancher, som ikke falder indenfor de fire klyngers fokusområder – kan henvende sig til ViiRS, hvis de har konkrete ønsker om samarbejde med forskere eller studerende – eller blot for at få yderligere information om mulighederne,” siger forretningsudviklinger Bente Rugaard Thorsen, DTU.

Kontakt
Kontakt til ViiRS:

Forretningsudvikler Bente Rugaard Thorsen, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling ved Danmarks Tekniske Universitet

e-mail: benrt@dtu.dk

telefon:  2616 6777

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.