Sygehusbyggeri

Lokation

Danmark
DK

Regionerne bygger de næste 10-15 år en række nye sygehuse. Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet. Pengene til byggerierne kommer fra Kvalitetsfonden og fra regionerne.

16 af de nye sygehuse bliver bygget med tilskud fra staten, nærmere bestemt fra Kvalitetsfonden. Disse 16 sygehusbyggerier kaldes derfor også for ”kvalitetsfondsbyggerier”.  Regionerne har også en række byggeprojekter på sundheds- og psykiatriområdet, som de finansierer på egen hånd. 

Modernisering af sygehusstrukturen i Danmark
Regionerne ønsker at bygge fremtidssikrede og fleksible sygehuse, der understøtter det regionale fokus på kvalitet, og har patienten i centrum.
De nye sygehuse skal give optimale rammer og vilkår for: 

  • bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb 
  • øget patientsikkerhed (f.eks. via enestuer og reduktion af sygehusrelaterede infektioner)
  • effektivisering af arbejdsgange via brug af ny teknologi og sundhedsinnovation
  • færre transporter af patienter, personale og varer mellem sygehusene
  • rationalisering af vagtberedskaber, laboratoriefunktioner, røntgen m.v.
  • bedre udnyttelse af teknisk udstyr, skannere m.v.
  • sammenlægning af administrative funktioner og tekniske funktioner

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket