Store muligheder for uddannelse og opkvalificering

De mange store bygge- og anlægsprojekter, der præger arbejdsmarkedet i Region Sjælland mange år frem, rummer rige muligheder for arbejdstagere. Mange nye job opstår, men samtidig åbnes for uddannelse og opkvalificering.

Muligheder på Femern-byggeriet
Femern A/S har fokus på de muligheder, der opstår i forbindelse med Femern Bælt tunnel-byggeriet.

Analysefirmaet Copenhagen Economics skønner en samlet beskæftigelseseffekt på 55.000 mandår for hele projektet (entreprenører og underleverandører), og alene tunnelfabrikken vil give beskæftigelse til omkring 3.000 ansatte. 

Femern A/S har endvidere et erklæret mål om at skabe elevpladser svarende til op mod 500 mandår, og selskabet er bl.a. gået i samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland med det formål at opkvalificere ledige og sikre, at unge får målrettede uddannelser.

Puljemidler til kommunerne
Tidligere i år fik kommunerne af staten tildelt puljemidler på 100 mio. kr. til opkvalificering af ledige gennem praktik og uddannelse.

Femern A/S stiller krav om ansættelse af langtidsledige praktikanter i kontrakter med flere entreprenører i forbindelse med de forberedende aktiviteter, som selskabet gennemfører ved den planlagte byggeplads i nærheden af Rødbyhavn.

Entreprenørerne får af de regionale uddannelsescentre anvist langtidsledige, der har været i gang med uddannelsesforløb, hvor praktik på et byggeprojekt vil give mening. De får derefter 80% af lønudgifterne refunderet af staten på grund af de nye puljemidler.

Klar til mulighederne
Femern Belt Development har i perioden 2010-2015 gennemført projektet ”Klar til nye muligheder” med det formål at klæde lokale virksomheder bedre på til at udnytte de erhvervsmæssige muligheder i Femern Bælt-forbindelsen og andre store bygge- og anlægsprojekter i Region Sjælland.

Projektet havde fire overordnede aktiviteter

  • Information og løbende formidling af relevant viden til virksomhederne
  • Kompetenceudvikling for alle niveauer i virksomhederne
  • Økonomiske udviklingsperspektiver
  • Etablering af virksomhedsnetværk

Ledelse og medarbejdere fra 443 virksomheder i Region Sjælland har i perioden deltaget i projektet.

Læs mere om projekt og evalueringen af det i filerne, du kan downloade neden for.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.