Rute 54 Næstved-Rønnede, fase 1

Lokation

Danmark
DK

Vejdirektoratet undersøger mulighederne for at udbygge Rute 54 mellem Næstved og Rønnede til motorvej, og fire mulige forslag er i spil. 

En VVM-undersøgelse skal belyse konsekvenserne for mennesker, samfund, natur og miljø og skabe grundlag for politisk stillingtagen.

VVM-undersøgelsen forventes at være færdig i slutningen af 2016.

Se på kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket