Regionale veje opgraderes

En ny omfartsvej nord for Næstved er ét af de store regionale vejprojekter. Illustration: Vejdirektoratet

En række projekter, der skal forbedre de regionale veje og dermed infrastrukturen i det østlige Danmark er under forberedelse. Det gælder bl.a.
•    Rute 54 Næstved-Rønnede
•    Rute 22 Slagelse-Næstved
•    Rute 9 Svendborg-Maribo
•    Næstved Omfartsvej Nord
•    Ny fjordforbindelse Frederikssund

Rute 54 Næstved-Rønnede
Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for en opgradering af vejforbindelsen mellem Næstved og Rønnede på rute 54. Vejstrækningen er den primære forbindelsesvej fra Næstved til Sydmotorvejen. Vejen passerer gennem Holme Olstrup, hvor BonBonLand ligger. 

I forundersøgelsen er der undersøgt forskellige muligheder for nye linjeføringer på den knap 14 km lange strækning fra knudepunktet mellem den besluttede nordlige og allerede anlagte østlige omfartsvej ved Næstved til Sydmotorvejen ved Rønnede. 

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 


Rute 22 Slagelse - Næstved
Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af rute 22 mellem Slagelse Omfartsvej og Vestre Ringvej i Næstved, der er en 28 km lang 2-sporet landevej. Vejen benyttes primært til lokal og regional pendler- og erhvervstrafik og i et vist omfang som vejforbindelse mellem E20 Vestmotorvejen og E47 Sydmotorvejen. 

I forundersøgelsen er beskrevet forskellige forslag til udbygning af rute 22 mellem Slagelse og Næstved og foretaget en overordnet vurdering af konsekvenser af forslagene i forhold til trafik, miljø, arealanvendelse og økonomi. Forundersøgelsen omfatter endvidere en gennemgang af vej- og trafikforholdene på den eksisterende strækning og en analyse af erhvervslivets behov for vejtransport. 

Det er hensigten, at forundersøgelsen kan danne grundlag for en politisk beslutning om en eventuel VVM-undersøgelse af et udbygningsforslag. Målet er at skabe en hurtig forbindelse fra E20 ned mod Femern.

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Rute 9 – Svendborg-Maribo
Svendborg Kommune, Lolland Kommune, Langeland Kommune og Rederiet Færgen arbejder på en opgradering af rute 9 mellem Svendborg og Maribo ved at skabe en hurtig forbindelse mellem Svendborgmotorvejen og Sydmotorvejen på Lolland. Ønsket er ikke mindst at skabe en hurtigere forbindelse fra Fyn til Tyskland via den kommende faste forbindelse under Femern Bælt.

Vejdirektoratet har i 2012 gennemført en forundersøgelse af opgradering af rute 9.

Næstved Omfartsvej nord
Vejdirektoratet bygger en nordlig omfartsvej ved Næstved. Anlægsarbejdet blev igangsat i september 2013, og vejen åbner for trafik i 2016.

Vejen vil forbedre forholdene for den regionale trafik og det lokale trafikmiljø i Næstved By. 

Vejen er ca. 7 kilometer lang og bliver en 2+1 motortrafikvej. Som en del af projektet bygges også en højbro over Susådalen.

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund
Vejdirektoratet bygger en ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord og forbinder Frederikssund og Hornsherred.

Fjordforbindelsen bliver en knap 10 km lang 4-sporet motortrafikvej syd for Frederikssund, og knap 1,4 km vil ligge på en højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage.

Projektet koster ca. 2 mia. kr. og forventes at åbne for trafik i 2019.

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket