Passage

Passage Map Partner

Lokation

Danmark
DK

Femern Belt Development er projektpartner i et Interreg Europe-projekt, der hedder PASSAGE.

PASSAGE står for Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions (Offentlige myndigheder der støtter vækstinitiativer, der kan reducere CO2-niveauet i europæiske maritime grænseregioner.)

PASSAGE-projektet er et samarbejde mellem 11 partnere fra otte lande og fem martime grænser.

Menneskeskabt CO2-forurening bidrager helt sikkert til klimaforandringerne. Midt i hjertet af de maritime grænseregioner, nemlig i vandet – i stræderne – foregår de logistiske strømme med maritim og landfast transport, havneoperationer og beslægtede industrier, som alle sætter et stort CO2-aftryk. Formålet med PASSAGE projektet er, at reducere de logistiske aktiviteters konsekvenser for klimaændringerne. Det skal ske dels ved at fremme initiativer, der skaber lavere CO2-udledning, og dels gennem grænseregionale samarbejder over de maritime grænser. Alt sammen for at drage den fulde fordel af de muligheder, der er forbundet med en mindskning af CO2-niveauet, og ”blå vækst”. De maritime grænseregioners konkurrenceevne er afhængig af det.

PASSAGE projektet medfinansieres af den Europæiske Fond for Regional Udvikling (ERFU) inden for rammerne af samarbejdsprogrammet Interreg Europe.

Få mere information om PASSAGE projektet og de seneste nyheder her.

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket