Ofte stillede spørgsmål om Femern Bælt tunnelen

The tunnel connection between Denmark and Germany will be an gigantic project. Illustration: Femern A/S

Tunnelforbindelsen mellem Danmark og Tyskland bliver et gigant-projekt. Illustration: Femern A/S

Godt 18 kilometer. Den består af to dobbeltsporede motorvejsrør med nødspor og nødudgange til et sikkert naborør for hver 100 meter, samt to jernbanerør med elektrificerede jernbanespor.
Det gør den danske stat via Sund & Bælt Holding.
Femern Bælt-forbindelsen finansieres med lån garanteret af den danske stat. Det holder renteudgifterne nede. I sidste ende betales forbindelsen via brugerbetaling, og ikke af de danske skatteydere. Samme finansieringsmodel er med succes anvendt på både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen.
Byggeriet skaber 4.000 arbejdspladser om året i byggefasen – 3.000 i Danmark og 1.000 på tysk side. For hver arbejdsplads, der skabes på selve byggeriet, skabes én arbejdsplads hos en underleverandør, d.v.s. yderligere 4.000 arbejdspladser. Når forbindelsen åbner, vil drift og vedligehold af tunnelen give 300 varige arbejdspladser på Lolland-Falster.
Øst for Rødbyhavn etableres et fabriksanlæg, hvor tunnelelementerne skal produceres. Tunnelelementerne vejer hver 73.000 tons og er forsynet med vandtætte skot, så de kan flyde under bugsering fra fabrikken. De placeres over en udgravet tunnelrende og nedsænkes med stor præcision. Herefter opfyldes tunnelrenden med sand og grus og til sidst et beskyttende lag sten.
Tunnelen kommer til at bestå af 89 elementer, hvoraf 79 er standardelementer og 10 er specialelementer, bl.a. med avanceret elektronisk udstyr. Elementerne er 217 meter lange, 42,2 meter brede og 8,9 meter høje.
Det opgravede materiale bruges til landindvinding. Så både Danmark og Tyskland vokser som følge af etableringen af den faste forbindelse under Femern Bælt. På begge sider af bæltet laves kunstige halvøer, som rækker ca. 500 m ud i havet. Der vil i alt blive udgravet ca. 15 mio. kubikmeter fra tunnelrenden, og ca. 4 mio. kubikmeter fra produktionspladsen ved Rødbyhavn. Størstedelen af materialet planlægges placeret ud for Lollands sydlige kyst.
Femern Bælt-tunnelen medfører miljømæssige fordele, fordi den styrker jernbanen som led i en samlet europæisk plan. Jernbanen er en klimavenlig transportform – både hvad angår energiforbrug, luftforurening og CO2-udledning.
Med motorvej og jernbane udstyret til høj hastighed vil turen gennem tunnelen gå hurtigt. I tog tager det syv minutter. For biler vil det tage ca. 10 minutter, og varierende belysning vil skabe afveksling undervejs.
Med tog vil det tage under 3 timer at rejse mellem storbyerne Hamborg og København. I dag tager det mindst 4½ timer. Regionalt på strækningen forbedres rejsetiden også markant.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket