Nyt Hospital Hvidovre

Lokation

Danmark
DK

Projekt Nyt Hospital Hvidovre udvider hospitalet med 30.000 kvadratmeter frem til 2019.

Der bygges en ny fælles akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en ny hjerteafdeling. Desuden ombygges og moderniseres sengeafsnit og ambulatorier i det gamle hospital.

I alt opføres 30.560 kvadratmeter nyt hospital, som står færdigt til indvielse i 2019.

Se på kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket