Nykøbing F. Akutsygehus

Lokation

Danmark
DK

Modernisering af Nykøbing Falster Akutsygehus er indledt i 2016. Projektet har et samlet budget på cirka 228 mio. kr. og skal indeholde:

  • Intensivafsnit med 10 senge på terrænniveau
  • Akut observationsafsnit med 18 senge på terrænniveau
  • Etablering af 24-27 sengepladser på 1. sal
  • Råhusetage på 2. sal
  • Forberedelse for 3. sal
  • Sengevask i kælderniveau
  • Forbindelsesgang mellem nybyggeri og eksisterende akutafdeling i terrænniveau

Der er også afsat en mindre sum til nødvendige renoveringer i eksisterende bygninger. Byggeriet forventes at stå færdigt til indflytning ultimo januar 2018 og er første etape af en fuld udbygningsplan for sygehuset med i alt 253 nye sengepladser med dertil hørende nyt behandlingsafsnit for operation og billeddiagnostik.

Se på kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket