Mange udbud fra flere bygherrer

Lokation

Danmark
DK

I de kommende år udbydes en lang række opgaver som en del af de store danske infrastrukturprojekter

 • Femern Bælt-tunnelen
 • Ny Storstrømsbro
 • Udbygning af Ringsted-Femern Banen

Projekterne åbner ikke alene muligheder for store entreprenører, men giver også betydelige underleverandør-muligheder for små og mellemstore virksomheder. Neden for kan du hente yderligere information om udbuddene.

Femern Bælt-tunnelen
Den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland bygges via en række kontrakter, der udformes og administreres af Femern A/S. Selve tunnelen og de tilhørende tekniske anlæg udbydes i hovedkontrakter samt en række mindre kontrakter, som prækvalificerede konsortier byder på. Herudover udbydes en række øvrige udbud som en del af projektet. Også en række såkaldte fremrykkede aktiviteter udbydes, og en del er allerede sat i gang.

Femernbyggeriet er en kæmpe chance for Femern Bælt-regionen, fordi det vil skabe tusindvis af arbejdspladser både på selve byggepladsen, og også hos underleverandører i en lang række andre brancher, som fx håndværksfag, catering, sikkerheds- og rengøringsfirmaer, lokale transportfaciliteter og meget mere.

De prækvalificerede entreprenørkonsortier, der byder på de store tunnelkontrakter, består af virksomheder fra forskellige lande. Hver enkelt virksomhed i konsortiet vil i et vist omfang kunne stille med eget mandskab og materiel på anlægsprojektet. Men konsortierne har også brug for at indkøbe varer og serviceydelser fra lokale og regionale virksomheder på begge sider af Femern Bælt. 

Femern A/S anbefaler små og mindre virksomheder med mere end 10 ansatte, at de går sammen med andre. Det skyldes, at de store entreprenørkonsortier vil efterspørge løsninger, der kræver flere forskellige fagdiscipliner, dvs. totalentrepriser, som det kendes fra den traditionelle bygge- og anlægsbranche. Mellemstore virksomheder vil have bedre mulighed for selvstændige aftaler med de store entreprenørkonsortier. Også her kan partnerskaber - fx mellem en dansk og en tysk virksomhed - give yderligere fordele. 

Femern A/S forventer, at de store entreprenørkonsortier vil lægge vægt på, at deres underleverandører kan tilbyde god og stabil arbejdskraft, og at de besidder spidskompetencer inden for deres felt. Herudover kan det være nødvendigt, at underentreprenørerne dokumenterer erfaring inden for specifikke områder som fx

 • Ledelse og kvalitetsstyring
 • Arbejdsmarkedsforhold, herunder lærlinge- og praktikpladser
 • Arbejdsmiljøregler
 • Kommunikation
 • Referencer, fx til internationale opgaver
 • Certificering, fx efter ISO-standarder
 • Beredskab og fleksibilitet
 • Sikkerhed for forsyninger og leverancer
 • Medarbejdernes uddannelse, herunder gyldige certifikater
 • Læs mere om anbefalingerne til underleverandører her 

Alle udbud på Femern tunnel-projektet vil løbende kunne følges på Femern A/S´ hjemmeside

Ny Storstrømsbro
Vejdirektoratet skal bygge en ny ca. 4 km lang Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Storstrømsbroen får elektrificeret jernbane i to spor anlagt til 200 km/t og en tosporet landevej til 80 km/t. Desuden får den gang- og cykelsti.

Gennem prækvalifikation vælger Vejdirektoratet fem konsortier, som får mulighed for at byde på opgaven.

Byggeriet af Storstrømsbroen og nedrivningen af den gamle Storstrømsbro er opdelt i tre kontrakter. Den største kontrakt er selve byggeriet af den 4 km lange Storstrømsbro til ca. 2 mia. kr. De øvrige kontrakter omfatter nedrivningen af den gamle Storstrømsbro samt byggeri af nye lokalveje.

Tidsplanen: Foråret 2015 er anlægsloven fremsat, 2018 byggestart, 2022 forventet åbning, og 2023 nedrivning af den gamle bro.

Projektet og udbuddene kan løbende følges på Vejdirektoratets hjemmeside

Ringsted-Femern Banen
Banedanmark anlægger jernbanen, der leder frem til den kommende faste forbindelse under Femern Bælt. Projektet indeholder et nyt ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og Rødby, hvor banen kobles på den faste forbindelse under Femern Bælt. Udbygningen af banen kræver også en ombygning af flere end 100 broer, som skal gøres højere og bredere. 

Banedanmark har prækvalificeret fem entreprenører til at give tilbud på at bygge nye spor og opgradere eksisterende spor på hele strækningen fra Ringsted til syd for Holeby i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen: 

 • Aarsleff Rail A/S, Danmark og Spitzke SE Danmark (JV)
 • GCF S.p.A (Generale Costruzioni Ferroviarie), Italien
 • H.F. Wiebe GmbH & Co. KG, Tyskland, Willke Danmark ApS og Barslund A/S, Danmark (Konsortium)
 • Swietelsky Baugesellschafft mbH, Tyskland
 • TSO, Frankrig

Udbud på Ringsted-Femern Banen offentliggøres løbende på Banedanmarks hjemmeside, hvor der også findes en Udbudsoversigt
 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket