Mange nye lærlinge og praktikpladser

De store bygge- og anlægsprojekter, der præger arbejdsmarkedet i Region Sjælland nu og i fremtiden, åbner for mange lære- og praktikpladser.
Eksempelvis stiller Femern A/S, der er bygherre på Femern Bælt-forbindelsen, krav til entreprenørerne om at skabe lære- og praktikpladser. Det gælder både i forbindelse med de fremrykkede aktiviteter, og når selve tunnel-projektet igangsættes.

Femern A/S har et mål om at skabe 500 lærlinge- og elevårsværk på Femern Bælt projektet, og de første er allerede skabt på de fremrykkede aktiviteter på Lolland. 

One point of contact
Femern Agency er "one point of contact" for alle involverede i Femern Bælt projektet samt andre bygge-og anlægsprojekter i Region Sjælland skabt i et samarbejde mellem Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune samt CELF, Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster og LO.

Femern Agency rådgiver også om lærlinge- og praktikpladser. Det sker bl.a. i kraft af samarbejde med erhvervsskolerne i regionen. Erhvervsskolerne vil være en del af Femern Agency for på den ene side at være med til at opkvalificere arbejdskraften, og på den anden side gennem praktikpladscentre at rådgive konsortier og underleverandører vedrørende forhold omkring ansættelse af lærlinge. Efteruddannelse og organisering af lærlingeaftaler vil blive koordineret med de øvrige regionale uddannelsesinstitutioner og praktikpladscentre. 

I forhold til lærlinge vil erhvervsskolerne

  • Rådgive og vejlede uddannelsesansvarlige fra konsortier eller underleverandører
  • Rådgive i forbindelse med partnerskabsaftaler og korte aftaler
  • Rådgive om tilskud til lærlinge 
  • Vejlede lærlingenes faglige kontaktperson om retningslinjer og forpligtelser

Yderligere information på Femern Agency´s hjemmeside 

Muligheder i Tyskland
På den tyske side af Femern Bælt er der oprettet et formidlingskontor i Lübeck. Parterne bag kontoret er Lolland Jobcenter, CELF samt Guldborgsund Jobcenter i samarbejde med de to store arbejdsgiverorganisationer i Lübeck: IHK (et industri og handelskammer), HK (håndværksråd) samt Agentur für Arbeit i Lübeck (jobformidling). 

Kontoret skal – ud over rekruttering af arbejdskraft – være med til at skabe muligheder for unge praktikpladssøgende fra Lolland-Falster. Ved at udvide mulighederne for unge fra Lolland-Falster til også at kunne komme i praktik i Nordtyskland, sikres flest mulige unge en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.