Konference skal fremme Femern-visioner

Lokation

Danmark
DK

Alle interesserede får mulighed for at være med til at præge fremtidens 
Femern Bælt Region. 
På en visionskonference i forsommeren 2018 vil Femern Bælt Komitéen 
sætte fokus på de nye muligheder, der opstår med den kommende faste 
Femern Bælt forbindelse. 
”Vi lægger op til en konference, hvor alle deltagere får mulighed for at 
skyde frit fra leveren, så også de måske umiddelbart mindre realistiske, 
men fremsynede ideer kommer frem. Vi ønsker kort sagt at identificere så 
mange fælles visioner og mål for Femern Bælt regionen som muligt,” siger 
formanden for Femern Bælt Komitéen, borgmester Holger Schou 
Rasmussen, Lolland Kommune. 
 
Konkrete områder 
Den dansk-tyske visionskonferencen skal afvikles på Femern med 
deltagelse af erhvervsfolk, personer fra undervisning, kultur og turisme, 
politikere og andre med interesse for fremtidens Femern Bælt region. 
”Med udgangspunkt i konkrete områder, som kunne være arbejdsmarked, 
kultur, turisme og grøn udvikling, vil vi bede fremtidsforskere og andre 
visionære personer med skæve vinkler komme med oplæg som basis for 
deltagernes bud på fremtiden i Femern Bælt regionen,” siger Holger Schou 
Rasmussen. 
 
Glæde over samarbejde 
Femern Bælt Komitéen mødtes mandag i Rødbyhavn, hvor medlemmerne 
udtrykte stor tilfredshed med det samarbejde, Femern Belt Development 
og Lolland Kommune har indledt og til stadighed udbygger med de 
nordtyske kommuner. 
”Samarbejdet har bragt det store infrastrukturprojekt ned på gulvet, så det 
ikke længere kun opfattes som et gigantisk europæisk projekt. Nu 
betragtes det også som et projekt, der ganske vist giver regionale og lokale udfordringer, men også nye muligheder for vækst og udvikling,” siger 
borgmester Holger Schou Rasmussen. 
Som et led i udviklingen af det fremtidige samarbejde planlægger Femern 
Bælt Komitéen en studietur til Calais i Frankrig for at lære af de 
erfaringer, der her er høstet på den fransk-engelske kanalforbindelse.   
 
    
Yderligere oplysninger: 
Borgmester Holger Schou Rasmussen, tlf. 2324 9180
 
Billedtekst:  
Borgmester Holger Schou Rasmussen (stående) havde mandag samlet 
Femern Bælt Komitéen til møde i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt 
Development 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket