Kalundborgmotorvejen 2. etape

Lokation

Danmark
DK

Som et led i etablering af motorvej på hele strækningen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg har Vejdirektoratet detailprojekteret strækningen syd om Regstrup, kendt som 2. etape af Kalundborgmotorvejen.

Projektet omfatter en ca. 6 kilometer lang strækning mellem Regstrup, hvor den eksisterende Kalundborgmotorvej slutter, og videre syd om Regstrup med tilslutning til Skovvejen ved Damstrup.

Projektet har forventet anlægsstart i 2017, og strækningen ventes åbnet for trafik i 2019.

Se på kort

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket