Femern Bælt Forum

Lokation

Danmark
DK

Femern Bælt Forum er rådgivende organ for Femern Belt Development. Forummet består af repræsentanter fra Femern Belt Developments medlemmer, der omfatter erhvervs- og faglige organisationer samt Region Sjælland og kommuner på Sjælland og Fyn.

Femern Bælt Forum har som opgave at sætte fokus på initiativer og projekter, der såvel regionalt som grænseoverskridende kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling og vækst til gavn for borgere, erhvervsliv og andre samfundsinteresser i Region Sjælland. Udmøntningen af de initiativer og interesser, som formuleres af Femern Bælt Forum, varetages af Femern Belt Development.

Medlemmerne
Femern Bælt Forum har p.t. disse medlemmer:
Region Sjælland, Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Vordingborg Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Køge Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Slagelse Kommune, Svendborg Kommune, Langeland Kommune, 3F/LO, DI Transport, DI/DA og FTF.

Repræsentanterne 

Femern Bælt Forums repræsentanter

 • Birgit Holse, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Bøje Winther, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Bodil Steenberger, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Freddy Blak, regionsrådsmedlem, Region Sjælland
 • Holger Schou Rasmussen, borgmester, Lolland Kommune
 • Henrik Høgh, viceborgmester, Lolland Kommune
 • Bo Abildgaard, 2. viceborgmester, Guldborgsund Kommune
 • Jens Erik Boesen, byrådsmedlem, Guldborgsund Kommune
 • Heino Hahn, kommunalbestyrelsesmedlem, Vordingborg Kommune
 • Poul A. Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Vordingborg Kommune
 • Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
 • Flemming Christensen, borgmester, Køge Kommune
 • Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
 • Henrik Hvidesten, borgmester, Ringsted Kommune
 • Knud Erik Hansen, borgmester, Faxe Kommune
 • Mogens Haugaard Nielsen, borgmester, Stevns Kommune
 • Stén Knuth, borgmester, Slagelse Kommune
 • Klaus Farnov, LO Vordingborg
 • Per Christensen, Forbundsformand, Faglig Fælles Forbund
 • Michael Svane, Direktør, DI Transport
 • Per Struwe Christensen, næstformand, FTF Sjælland

Tilforordnende        

 • Lars Erik Hornemann, borgmester, Svendborg Kommune
 • Bjarne Nielsen, borgmester, Langeland Kommune

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.