Det fleksible danske arbejdsmarked

Lokation

Danmark
DK

Arbejdsmarkedet er kendt for ”den danske model”, hvor et centralt element er de frivillige aftaler og kollektive overenskomster, der indgås mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Et andet karakteristisk element er flexicurity - kombinationen af, at det er let for arbejdsgiverne at afskedige medarbejdere, samtidig med at de ledige har sikkerhed for at kunne opretholde et vist indkomstniveau, og endelig trepartssamarbejdet mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og staten.

Jobcentrenes service
Den danske arbejdskraft er karakteriseret ved stor fleksibilitet, høj grad af kreativitet og handlekraft. Opgaven at matche arbejdskraft og virksomheder varetages bl.a. af jobcentre. De danske jobcentre har fokus på jobskabelse, og deres vigtigste opgave er at skaffe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere. 

I Region Sjælland findes 17 jobcentre – du kan finde dem her.

Speciel Femern service 
Specielt for beskæftigelses-muligheder i forbindelse med den kommende faste forbindelse findes denne service:

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket