Borgmester Stén Knuth, Slagelse Kommune

Lokation

Danmark
DK
Stilling: 
Bestyrelsesmedlem
Ansvarsområder: 
Borgmester i Slagelse Kommune. Formand for Beskæftigelses- Uddannelses- og Integrationsudvalget 2009-2013. Medlem af Slagelse byråd siden 2006.
Udpeget af bidragydende kommuner på Sjælland i 2014
Baggrund: 
Bankuddannet og bankansat i perioden 1985-1999. Erfaring fra politisk virke gennem mere end 15 år. Stén har et velfunderet kendskab til økonomiske og finansieringsmæssige forhold samt et gedigent kendskab til uddannelsessektoren og de uddannelsespolitiske dilemmaer. En bred indsigt i samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige forhold.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development søger en erfaren projektleder