Betydelig udbygning af motorvejsnettet

Lokation

Danmark
DK

Motorvejsnettet i Østdanmark bliver i disse år udvidet og moderniseret på en række strækninger. Det gælder bl.a.

  • Køge Bugt Motorvejen
  • Sydmotorvejen
  • Regstrup-Kalundborg
  • Helsingørmotorvejen
  • Frederikssundmotorvejen

Udbygning af Køge Bugt Motorvejen
Vejdirektoratet udbygger Køge Bugt Motorvejen fra seks til otte spor på den 14 kilometer lange strækning mellem Greve S og Køge. De ekstra spor åbnes i 2015 på strækningen Greve S - Solrød S og i 2018 på strækningen Solrød S - Køge.

Køge Bugt Motorvejen er den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring 100.000 køretøjer i døgnet.

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Opgradering af Sydmotorvejen
Vejdirektoratet har foretaget en VVM-undersøgelse for en opgradering af E47 Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. 

Strækningen er analyseret i lyset af, at den kommende Femern Bælt-forbindelse vil skabe øget trafik på strækningen af såvel person- som godstransport. På basis af VVM-undersøgelsen har Vejdirektoratet indstillet til Trafikministeren, at der sker en opgradering af Sydmotorvejen, bl.a. med anlæg af tre meter brede nødspor og en meter brede nødrabatter langs midterrabatten. 

Yderligere information på Vejdirektoratet hjemmeside
 
Ny motorvej Regstrup-Kalundborg
Vejdirektoratet, Holbæk og Kalundborg kommuner gennemførte i 2008 en såkaldt forundersøgelse og en erhvervsanalyse for Skovvejen. Undersøgelsen belyste mulighederne for en fremtidig motortrafikvej eller motorvej på strækningen mellem Holbæk og Kalundborg.

Vejdirektoratet har opgraderet Skovvejen til motorvej på strækningen Elverdam - Regstrup. 

Vejdirektoratet har desuden gennemført VVM-undersøgelser for strækningen syd om Regstrup, samt Regstrup-Kalundborg. VVM-undersøgelsen vedrørende etablering af en ny motorvejsstrækning mellem Regstrup og Kalundborg vil sammen med målrettede opgraderinger på den nuværende vejstrækning mellem Holbækmotorvejen og Regstrup og etablering af en ny motorvej syd om Regstrup indgå i grundlaget for, at der på sigt kan etableres motorvej på hele strækningen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg. 

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Udvidelse af Helsingørmotorvejen
Vejdirektoratet udbygger Helsingørmotorvejen fra 4 til 6 spor på strækningen Hørsholm S - Gl. Holte. De ekstra spor forventes åbnet for trafik i 2016.

Projektet til 2,2 mia. kr. omfatter bl.a. 4 km udbygning fra 4 til 6 spor (+ nødspor), udskiftning af 5 broer og 2,4 km nye støjskærme. 

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

Frederikssundmotorvejen 
Frederikssundmotorvejen består af tre etaper på i alt 34 km, der starter ved Motorring 3 i Rødovre vest for København og slutter i Frederikssund. 

Den første etape fra Motorring 3 til Motorring 4 åbnede for trafik i december 2011.

Anden 2. etape mellem Motorring 4 og Tværvej ved Smørum åbnes for trafik i 2015.

Linjeføringen af 3. etape fra Tværvej til Frederikssund ligger fast, men finansieringen afventer en politisk afklaring. 

Yderligere information på Vejdirektoratets hjemmeside 

 

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket