Besøg og technical visits

Technical visits

Femern Belt Development tilbyder delegationer fra udlandet, studerende og andre gæster skræddersyede besøgspakker i forbindelse med besøg ved Femern-forbindelsen og de fremskudte anlægsopgaver.

Vi tilbyder foredrag, der kan tilrettes alt efter jeres fokus og besøg til udsigtsplatformen i Rødbyhavn. Fra udsigtsplatformen kan man følge med i entreprenørarbejdet, som det skrider frem og få et overblik over det kæmpemæssige areal, tunnel-element-fabrikken bliver opført på.

Det er også muligt at besøge en eller flere organisationer eller virksomheder, der arbejder med et fokus, som er relevant for jer. Vi tager os af kontakten til besøgsstederne og kan også være behjælpelige mht. overnatning og transport. I kan kontakte os på info@femern.info for at høre mere.

Foredrag og oplæg

Femern Belt Development er opdaterede med den nyeste viden omkring byggeriet af Femern-forbindelsen, arbejdsmarkedsudviklingen og samarbejdet over grænserne. Vi er inde i, hvordan den internationale udvikling påvirker lokalt, og hvordan den lokale udvikling påvirker resten af Danmark samt internationalt.

Vi stiller gerne op med et oplæg enten i vores lokaler på Videncenter Råhavegård, til møder, konferencer eller hos jer. Vores medarbejdere kan holde oplæg på dansk, tysk og engelsk. Oplæg skræddersyes til jeres fokus. For eksempel:

  • Femern-forbindelsen – fra beslutning til virkelighed. Der ligger et enormt politisk og teknisk arbejde til grund for beslutningen om Femern-forbindelsen. Få et indblik i de processer og forhandlinger, der ligger til grund for beslutningen om Femern-forbindelsen fra dansk og tysk side.
  • Femern-byggeriet og andre store anlægsprojekter i Østdanmarks påvirker arbejdsmarkedet frem til 2025. Bliv klogere på, hvad der er op og ned, når medierne skiftevis taler om overophedning og nul-effekt.

Infocenter i Rødbyhavn

I Rødbyhavn på Lolland og i Burg på den tyske ø, Femern, har Femern A/S oprettet to infocentre, hvor der er mulighed for at komme i dialog med Femern A/S' medarbejdere, få nye informationer og afprøve aktiviteter. Der er mulighed for rundvisning i infocentrene og for foredrag om et bestemt emne af byggeprojektet.

For mere information besøg Femern A/S’ hjemmeside.

Besøg på byggepladsen

Selvom byggeriet af Femern-forbindelsen er udskudt flere gange, er der allerede gang i de fremskudte byggerier i forbindelse med anlægsarbejdet. Derudover er der flere store anlægsbyggerier i gang i Østdanmark, fx metrobyggeri i København, statsfængsel på Falster, ligesom der i de kommende år vil blive bygget en ny Storstrømsbro og et nyt Universitetssygehus i Køge.

Femern Belt Development arrangerer besøg, fx på besøgsplatformen ved Rødby Havn og guidede busture rundt i området om byggepladsen.

Pris for oplæg om de store anlægsprojekter og arrangementer

Informationsmøder om de store anlægsprojekter i Østdanmark
Private organisationer, offentlige institutioner mv. kr. 1.800* (medlemmer), kr.  3.600* (ikke-medlemmer)
Foreninger, private selskaber mv. kr.  1.500*

Større arrangementer inkl. besøg ved byggepladser mv.
Private organisationer, offentlige institutioner mv.
kr. 3.200* (medlemmer), kr.  4.800* (ikke-medlemmer)
Foreninger, private selskaber mv. kr.  2.400*
* I priserne er ikke inkluderet transport for oplægsholder.

Forplejning i forbindelse med møderne aftales særskilt, og afregnes pr. kuvert.
Evt. lokaleleje og buskørsel er ikke inkluderet i priserne.

Kontakt os på info@femern.info, hvis du er interesseret i at høre mere.

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Se videoer om vores aktiviteter og resultater her. Eller find os på youtube eller facebook, hvor du får videoerne, når vi har lagt dem ud.