Bestyrelse

Bestyrelsen er fondens øverste myndighed og har ansvar for den overordnede ledelse af fonden, herunder fondens økonomi og aktiviteter. Bestyrelsen udpeges således: 2 medlemmer udpeges af Region Sjælland. 1 medlem udpeges af Lolland Kommune. 1 medlem udpeges af Guldborgsund Kommune. 1 medlem udpeges af Vordingborg Kommune. 1 medlem kan udpeges af de øvrige bidragsydende Sjællandske Kommuner. 1 medlem kan udpeges af LO. 1 medlem kan udpeges af DI. Klik på navnene for at læse mere om bestyrelsesmedlemmernes baggrund.
Email: hosra@lolland.dk
Udpeget af Lolland Kommune i 2014, valgt som formand 2016
Email: marie.staerke@koege.dk
Udpeget af Køge Kommune i 2018
Email: msmed@vordingborg.dk
Udpeget af Vordingborg Kommune i 2018
Email: jobr@guldborgsund.dk
Udpeget af Guldborgsund kommune i 2014
Email: tonhan@langelandkommune.dk
Udpeget af Langeland Kommune i 2018
Email: cwn@svenstrup.dk
Udpeget af Region Sjælland i 2014

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket