Samfund

Udfordringer i en ny grænseregion (pixi)

Femern Belt Development har klippet i grønbogen om grænseudfordringer og forsøgt at fange dialogen fra de fire seminarer, der er grundlaget for grønbogens tilblivelse. Selve grønbogen består af en samling af uredigerede udsagn fra seminarerne. I denne ”pixi-udgave” af grønbogen er fokus på fire af de emneområder, der blev drøftet på seminarerne.

UDSAGN
Inden for hvert af de fire områder er ganske få af udsagnene fra seminarerne samlet. Udsagnene er markeret med gul.

Samfundsøkonomiske analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et af de største enkeltstående anlægsprojekter i Danmark. På samme måde som Storebæltsforbindelsen og Øresundsbroen markant forkortede rejsetiden og bragte to landsdele og to lande tættere sammen, vil en Femern Bælt-forbindelse bringe Danmark og Skandinavien tættere på Tyskland og resten af Europa. 

Hurtigere og nemmere over Femern Bælt 

Action Plan - Making the best use of new financial schemes for European transport infrastructure projects 2015

This Report is a contribution to the debate in the context of the 'Jobs, Growth and Investment Package' proposed by President Juncker and follows the request by the Italian presidency of the Council (Milan, 16-17th September 2014) to 'Former Vice President Christophersen and Coordinators Bodewig and Secchi to prepare a report, in consultation with the EIB, identifying projects along corridors particularly suited for such new financial schemes in the context of the 'Jobs, Growth and Investment Package' proposed by President Juncker”.

Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked - 29 løsningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed

I august 2012 udgav projektet ’Pontifex-Brobygger’ rapporten ’Mobilitetsbarrierer på det dansk-tyske arbejdsmarked – 29 løs- ningsforslag til nedbrydning af eksisterende hindringer i den frie bevægelighed’. Projektet er i mellemtiden blevet forlænget til udgangen af 2014, og der er skabt en række resultater. Foruden mange lovende resultater og lidt frustrerende stilstand er der re- gistreret ikke så få nye udfordringer.

Lys og mørke over Femern Bælt

”Det er svært at spå... især om fremtiden.”

Storm P’s ord er almengyldige og derfor ofte brugt. Men selvom vi ikke kan spå om fremtiden, kan det godt være nyttigt at prøve at forestille sig, hvordan fremtiden bliver. For når vi skaber billeder af, hvordan fremtiden kan blive, åbner vi op for at påvirke den ved at handle.

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen 2011

Femern Bælt forbindelsen forventes anlagt i perioden 2014 til 2020. Efter gennemførelse af en række forundersøgelser og udarbejdelse af skitseprojekter for både en tunnelløsning og en broløsning, har Folketinget besluttet at arbejde videre med tunnelløsningen som den foretrukne løsning for den faste forbindelse. Den ende- lige beslutning om valg af teknisk løsning træffes med de tyske myndigheders godkendelse af selskabets an- søgning og vedtagelsen af anlægsloven i det danske Folketing.

Sider

Abonnér på Samfund

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket