Jernbaner

Femern Bælt - danske jernbaneanlæg - Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen - høringsnotat for idéfasen 2010

Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har gennemført på idéfaseniveau for projekterne om de danske jernbanelandanlæg i tilknytning til den faste forbindelse over Femern Bælt og kapacitetsudvidelsen på Øresundsbanen.

Den offentlige høring er gennemført på det indledende niveau dels i henhold til projekteringsloven fra april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, dels teksten om kapacitetsudvidelsen i den politiske trafikaftale ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009.

Banegods i Danmark med relation til Femern Bælt 2005

Etablering af en fast forbindelse via Femern Bælt forventes at påvirke trafikken på bane i Danmark. Specielt for godstrafikken forventes der en betydelig vækst drevet af de konkurrencemæssige fordele i relation til såvel vejtrafikken som til færgeruterne mellem Sverige og Tyskland. Herudover forventes stort set al transiterende banetrafik at ændre rute fra den nuværende via Storebælt og landegrænsen til en fremtidig via Femern Bælt, ligesom den internationale trafik mellem Østdanmark og kontinentet forventes omlagt fra ruten via Storebælt til ruten via Femern Bælt.

Modernisering af jernbanens hovednet 1997

I slutningen af 1994 nedsatte Trafikministeriet et Baneplanudvalg med henblik på at opstille en overordnet plan for det danske hovedbanenet.

Undersøgelserne er koncentreret om hovedbanenettet, hvor en meget stor del af togtrafikken afvikles. De trafikale muligheder for forbedringer i forbindelse med en modernisering af hovedstrækningerne er rettet mod såvel fjern- som regionaltrafik. Undersøgelserne omfatter også øget kapacitet af hensyn til godstrafikken.

Shuttletogforbindelse under Storebælt 1992

Denne rapport giver tekniske løsningsforslag og disses investerings- og driftsøkonomi for en biltogsforbindelse - en shuttletogsforbindelse - under Femerbælt.

Udgangspunktet har været at opstille en funktionsdygtig, brugerrettet - dvs et nemt og hurtigt system - og økonomisk shuttletogsløsning. Hovedhypotesen for opfyldelse af disse krav har været et nyt koncept, hvor personbilerne står på tværs af shuttletogets køreretning, for at sikre en speciel hurtig ombord- og afkørsel.

Abonnér på Jernbaner

Femern Update udsendes ca. 10 gange om året med information om de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark og udviklingen i Femern Bælt-regionen.

Her kan du se udvalgte møder og arrangementer, som vi eller vores samarbejdspartnere afholder. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Det er interessant at følge de store anlægsprojektet på tættere hold. Vi deler gerne vores viden om dem. Se vores besøgspakker og tilbud om foredrag.

Femern Belt Development har desværre ingen ledige stillinger i øjeblikket